Publikace:

Platové předpisy ve školství
- skladem

FKSP ve školství
- skladem

FKSP a závodní stravování

Zákoník práce ve školské praxi
- vyprodáno

Zákon o pedagogických pracovnících
- připravujeme k novele

Školský zákon s odborným výkladem
- vyprodáno

Školský zákon 2016

Katalog prací
- skladem

E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Aktuální semináře:

Konference - ZP, Platy a ZPP ve změnách 2024

 

prosinec

 • 15. prosinec, OSTRAVA
 • Středisko volného času Ostrava, Ostrčilova 19
 • prezenční konference k nejdůležitějším změnám v zákoníku práce, platových předpisech, zákoně o pedagogických pracovnících a provázejících předpisech
 • lektoři: Mgr. Pavel Šimáček, JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., Mgr. Aleš Adamík

 

Obsazenost sálu
Platové předpisy ve školství 2024

 

prosinec

 • videoseminář
 • termín vysílání - 11. - 15. 12. 2023

 

Obsazenost sálu
FKSP ve školství 2024 - metodika po zrušení vyhlášky

 

prosinec

 • termín vysílání - 18.- 22. prosince
 • ve světle úsporných balíčků se předpokladá zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb k 1. 1. 2024, snížení příspěvku na 1%, povinné vázání 0,5% příspěvku na příspěvky do penzijních fondů, redukci daňových úlev atd.
 • termín semináře je záměrně stanoven na konec prosince, tak aby byla k dispozici metodika převodů FKSP na sociální fondy z Ministerstva finnancí.

 

Obsazenost sálu

Personální kancelář Platy

Současná platná verze 7.2.3

V souvislosti se změnami ZP k 15. 10. - pokyny k aktualizaci šablon:

V prosinci se očekává velká aktualizace programu i šablon v souvislosti s účinností některých ustanovení zákoníku práce (DPP apod.) k 1. 1. 2024 a dále k novelám nařízení vlády o minimální mzdě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech.

Personální kancelář Platy

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Poslední úpravy v platové legislativě:

Stav legislativy k k zákoníku práce:

Novela zákoníku práce vyšla ve Sbírce zákonů 19. září pod číslem 281/2023 Sb. Některé její části tak nabudou účinnosti již od 1. října. Znění předpisu si můžete stáhnout zde

Materiál MŠMT pro školy k novele si můžete stáhnout zde

Vláda 21. 12. 2002 schválila novely nařízení vlády o platech ve veřejných službách a o minimální mzdě. Na valorizaci tabulek se neshodla, zvýšení platů řešeno od 1. ledna 2023 pouze přes nenárokové složky platu.

Základní principy v novele platových předpisů:

Platná pedagogická legislativa aktuálně

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Nová aktuální verze 3.3.0. pro rok 2023 (uvolněna 28. prosince 2022)

 • načtení svátků pro rok 2023 do ročního plánu
 • další vnitřní změny v souvislosti se zabezpečením systémových a databázových souborů.
 • podrobné informace naleznete pod tlačítkem Aktualizace - Faq v levé liště

Evidence pracovní doby

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstn

anců. Podrobnosti k programu naleznete zde

Pokladna

Pokladna

Nová aktuální verze 3.3.0. - verze pro rok 2023

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde

 

Kancelář GDPR

O programu:

Program je určen k administraci zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a implementaci nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Je určen primárně pro školy a školská zařízení, u kterých předdefinovává účely zpracování s právními tituly pro zpracování, které se ve školství nejčastěji vyskytují, ať už se jedná o výkon právních povinností, smluvního plnění nebo zpracování na základě souhlasu. Veřejnoprávní předpisy ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, a dále zákony o daních z příjmů, účetnictví, sociálním zabezpečení zdravotním pojištění atd. stanovují detaily zpracování osobních údajů, od kterých se nelze odchýlit, a jejichž zpracování má zřetelný zákonný podklad. Výčet zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců, dětí, žáků a studentů na základě veřejnoprávních předpisů včetně určení konkrétních předpisů je již v programu immplementován, uživatelúm tak odpadá značná administrativa, doplní jen údaje o organizačních a technických opatřeních k zabezpečení v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

Základní atributy programu - zvládnete to sami: