Personální kancelář Platy 2021

Změny software ve verzi 7.1.x

Změny účinné k 1. 1. 2021 - NV 603/2020 Sb.

Pokyny k aktualizaci k vytištění naleznete zde

Video pokyny k aktualizaci na verzi 7.1.x shlédnete zde

 

Personální kancelář Platy 2020

Změny software ve verzi 7.0.x

Změny účinné k 1. 1. 2020 - NV 300/2019 Sb.

 

Personální kancelář Platy 2019

Verze 6.9.2. (vydáno 28.1.2019)

Implementován aktualizovaný Katalog prací

Verze 6.9.1. (vydáno 28.12.2018)

Změny platových poměrů dle nařízení vlády 332/2018 Sb. (zveřejněno ve Sbírce zákonů 28. 12.)

Verze 6.9.0 (vydáno 10. 12. 2018)

Změny platových poměrů dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění nařízení vlády 263/2018 Sb.

Verze 6.8.4. (vydáno 2. 12. 2018) (GDPR)

Byly implementovány funkce, které zásadním způsobem přispívají k ochraně osobních údajů zavedených v programu:

Verze 6.8.1. (vydáno 15.1.2018)

Změny software ve verzi 6.8.1.

Verze 6.8.0. (vydáno 15.12.2017)

Změny software ve verzi 6.8.0.

Změny účinné k 1. 1. 2018 - NV 341/2017 Sb.

ŠKOLSTVÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ÚŘEDNÍCI (ÚSC a § 303 odst.1 ZP)

ZDRAVOTNÍCI

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Verze 6.7.3. (vydáno 22.10.2017)

Změny software ve verzi 6.7.3. (vydáno 20. 10. 2017):

Změny účinné k 1. 11. 2017 - NV 564/2016 sb. ve znění NV č. 340/2017 Sb.

ŠKOLSTVÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ÚŘEDNÍCI (ÚSC a § 303 odst.1 ZP)

ZDRAVOTNÍCI ostatní profese (THP apod.) mimo lékaře, zdravotní sestry apod.,

 

 

 

Změny software ve verzi 6.7.1. (vydáno 14. 6. 2017):

 1. Aktualizace software s účinností od 1. července 2017 = nové verze 6.7.1. a vyšší
 2. povinná aktualizace pro všechny zaměstnavatele poskytující plat dle NV 564/2006 Sb.
 3. redukce platových tabulek z 9 na 6
 4. současné platové tabulky 1, 2 a 5 jsou zrušeny
 5. dosavadní 3 a 4 se označují jako 1 a 2
 6. dosavadní 6 až 9 se označují jako 3 až 6
 7. příloha č. 10 se nově označuje jako č. 7

Pokyny k aktualizaci zde

Změny software ve verzi 6.7.0. (vydáno 1. 1. 2017):

 1. povinná aktualizace, základní platforma, která platí pro všechny přechodové verze nových aktualizací v roce 2017

Personální kancelář Platy 2016

Změny software ve verzi 6.6.9. (vydáno 12.12.2016):

 1. povinná aktualizace, platí pro všechny zaměstnavatele, kteří vyplácejí plat podle § 5, odst. 2), 3), 6) a 8) nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
 2. zvýšení platových tarifů v tabulkách č. 2, 3, 6 a 8
 3. převod platových tabulek u zaměstnanců v sociálních službách (tabulka č. 2) nebo u poskytovatelů zdravotních služeb ( tabulka č. 3) v oddíle Služby – Hromadná změna platové tabulky
 4. převod platových tabulek č. 2 na 3 a opačně v oddíle Služby – Změna platových poměrů.

Změny software ve verzi 6.6.8. (vydáno 24.10.2016):

 1. revize upozornění v sestavě "Změna platových poměrů" - došlo k nesprávnému generování symbolu upozornění < u nepedagogických pracovníků, u kterých došlo vlivem převodu z tabulky č. 3 do tabulky č. 1 k poklesu tarifů - rozdíl v tiskové sestavě v posledním sloupci je vyjádřen zápornou hodnotou (například < - 10)
 2. revize a oprava převodu příplatků za vedení u zaměstnanců s vyšším stupněm řízení než § 124 odst. 3/1

Kontrola a oprava dat při postupné aktualizaci z verze 6.6.6 na verzi 6.6.7 a poté na verzi 6.6.8:

 1. V oddíle Platy - u uvedených zaměstnanců je nutno provést kontrolu tarifu přes tlačítko Kontrola v dolní části obrazovky, při změně tarifu vytisknout znovu platový výměr.
  - poté k celkové kontrole je možné opětovně spustit akci v oddíle Služby - Změna platových poměrů. V sestavě změn v posledním sloupci by měly být poté všude hodnoty 0, a symbol < se může vyskytovat pouze u tzv. chráněných osob.
 2. V oddíle Platy - u vedoucích zaměstnanců zkontrolovat příplatky za vedení a u vedoucích zaměstnanců s vyšším stupněm řízení než § 124 odst. 3/1 nastavit správnou hodnotu příplatku za vedení a v případě potřeby vytisknout znovu platový výměr
 3. Výše uvedené kontroly a opravy není zapotřebí provádět při přímé aktualizaci z verze 6.6.6 na verzi 6.6.8.

Změny software ve verzi 6.6.7. (vydáno 13.10.2016):

Změny software ve verzi 6.6.6. (vydáno 29.8.2016):

Změny software ve verzi 6.6.5. (vydáno 1.5.2016):

Změny software ve verzi 6.6.3. (vydáno 1.2.2016):

Změny software k 1. 1. 2016:

Změny legislativy k 1. 1. 2016

 

Personální kancelář Platy 2015

Změny legislativy k 1.11.2015

Změny software k 1. 11. 2015:

Verze 6.5.1 - 6.5.3. platná od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015

Změny legislativy:

Změny software:

Aktualizace:

Aktualizaci - převod dle novely NV č. 303/2014 Sb. platné od 1. 1. 2015 musí provést všichni uživatelé software s tím že:

1) Pokud jste škola nebo školské zařízení a nemáte pracovníky v sociálních službách, změna tabulky č. 8 na tabulku č. 9 u pedagogických pracovníků proběhla automaticky při aktualizaci! Obdobně u zaměstnanců obcí a jejich příspěvkových organizací, jejichž zaměstnanci nejsou pracovníky v sociálních službách nebo zaměstnanci ve zdravotnictví. Změna tabulky č. 3 na tabulku č. 4 proběhla automaticky při aktualizaci! - Nemusíte provádět žádné další aktualizační kroky!

2) Pro převod zaměstnanců do nové platové tabulky č. 3 dle § 5 odst. 3 NV, kteří jsou pracovníky v sociálních službách nebo sociálními pracovníky v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálními pracovníky u poskytovatele zdravotních služeb:

a) v oddíle Služby - Hromadná změna platové tabulky vyberete zaměstnance, které se novela č. 303/2014 Sb. týká a zadejte jim ve sloupci Nová tabulka určenou platovou tabulku č. 3)

b) POZOR - z § 5 odst. 5 byli změstnanci - zdravotničtí pracovníci v zařízení sociálních služeb vyškrtnuti a přesunuti pod § 5 odst. 6 - u těchto zaměstnanců je zapotřebí zadat nově tabulku č. 6 podle přílohy č. 6 NV

c) proveďte akci - Změna platových poměrů

3) Pokud jste zdravotnickým zařízením, nebo máte ve své organizaci zravotnické pracovníky, kteří jsou placeni prostřednictvím zdravotního pojištění:

a) zkontrolujte v oddíle Služby - Hromadná změna platové tabulky zda zaměstnanci ve sloupci Nová tabulka mají přidělenu odpovídající tabulku dle NV.

b) proveďte akci - Změna platových poměrů

Personální kancelář Platy 2014

Verze 6.4.6 - aktualizace textů přílohy č. 9

Verze 6.4.5 - aktualizace k novele nařízení vlády účinné od 1. 11. 2014

Aktualizace řeší: