Katalog publikací

V distribuci:

Zákon o pedagogických pracovnících
M. Trunda, P. Šimáček
právní stav k 1. 1. 2015

ZPPPOKPP

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
2. vydání, Pavel Šimáček
právní stav k 1. 1. 2015

Pracovní doba a platové předpisy ve školství
1. vydání, A. Adamík
právní stav k 1. 1. 2015

Cestovní náhrady ve školství
Jaroslav Stránský
právní stav k 1. 1. 2015

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka
právní stav k 1. 1. 2015

 

FKSP a závodní stravování
Markéta Vondráčková
právní stav k 1. 1. 2015

FKSP a závodní stravování

Připravujeme:

Školský zákon s odborným výkladem
4. vydání, P. Vokáč
právní stav k 1. 9. 2015

Školský zákon

 

Katalog prací
právní stav platný k 1.1.2015
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

Aktuální semináře

Platové předpisy, Personání kancelář Platy

 

 

 • 9. 4. Brno - SŠIaS, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu

 • 10. 4. Praha - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu

 • 15. 4. Ostrava - SŠTaD, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu

 • 16. 4. Olomouc - Střední škola zemědělská, Gorazd. nám. 1

 

Obsazenost sálu

Novela školského zákona - stav legislativy:

 

 

 • 27. 4. Olomouc - RCO, Jeremenkova 40b

 

Obsazenost sálu

 • 28. 4 .Ostrava - SŠTaD, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu

 • 11. 5. Brno - SŠIaS, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu

 • 18. 5. Praha - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu

 

Novinky v publikacích z edice "Ptejte se autorů" - právě vyšlo:

Platové předpisy 2015

Platové předpisy ve veřejných službách a správě
a p
racovní doba ve školství

Nepostradatelná příručka personalisty se spoustou příkladů a návodných řešení.

Zákoník práce nepředepisuje, jakým způsobem má zaměstnavatel evidovat pracovní dobu . Zaměstnavateli je tedy dána možnost zvolit takový způsob evidence, který mu bude vyhovovat a bude odpovídat specifickým podmínkám jeho organizace a konkrétního pracoviště.

 

ZPP

Zákon o pedagogických pracovnících
s odborným výkladem - Pavel Šimáček, Michal Trunda

Neustálé změny požadavků na výkon tak odpovědné profese spolu s rozšiřováním výjimek přináší vedení škol i samotným pedagogům velké problémy s posuzováním konkrétních situací Věřím, že jim naše příručka bude ku pomoci. (P. Šimáček)

Náhledy naleznete v Katalogu publikací

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem obsahuje ucelený komplet navazujících předpisů:

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

Personální kancelář Platy

Aktualizace 6.5.1. platná k 1. 1. 2015 s účinností další novely NV č. 303/2014 Sb., je uvolněna ke stažení.

Před aktualizací na verzi 6.5.1. si přečtěte pokyny zde

Úplné znění NV 564/2006 Sb. ve znění 303/2014 Sb. ke stažení zde

Historie - aktualizace k 1.11.2014 verze 6.4.5-6. - pokyny zde
- přechodová aktualizace novely NV č. 224/2014 Sb.

Dotazy k aktualizacím a případným chybovým hlášením budou průběžně zveřejňovány pod tlačítkem v levé navigační liště webu Aktualizace - Vaše dotazy (FAQ)

Před voláním na linku podpory 608 889 062 se ujistěte, zda Váš dotaz již není vyřešen na stránce FAQ!

Novela zákona o pedagogických pracovnících

-------------------------------------------------------------------------------

Personální kancelář Platy - aktualizační manuál zde

Personální kancelář PlatyAktualizace programu v souvislosti s novelou NV 564/2006 Sb. je připravena ke stažení (novela 303/2014 Sb. nabyla účinnosti dne 1.1.2015).

Nové verze 6.5.x aktualizují program dle novel 224/2014 Sb. a 303/2014 Sb.

Soukromé školy - nová verze rozšiřuje využití programu i pro organizace soukromého sektoru, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

Program zpracovává podklady pro mzdovou účetní a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Evidence pracovní doby a nejen to! + Kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Uvolněna nová verze 2.5.1. pro rok 2015.

Implementováno řešení evidence práce pedagogů dle § 22a odst. 2) a 3) zákona o pedagogických pracovnících.

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

Pokladna - zahoďte papírovou verzi - je ideální čas k přechodu na nový účetní rok!

Pokladna

Jednoduché ale účinné vedení pokladny. Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy. Snadné vyhledávání účetních dokladů. (aktuální verze 2.4.1)

Uvolněna nová verze 2.5.1 pro rok 2015, více o pokladně zde

 

 

Publikace
Edice "Ptejte se autorů" - školní legislativní pilíře, o které se můžete opřít!

 • Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem
 • Praktikum odborné kvalifiklace pedagogických pracovníků
 • Zákoník práce ve školské praxi
 • Školský zákon s odborným výkladem
 • Platové předpisy a evidence pracovní doby
 • Katalog prací, nařízení vlády č. 222/2010 Sb.

 

Události ve školské a pracovněprávní legislativě:

Zákon o pedagogických pracovnících

Novela č. 197/2014 Sb., byla zveřejněna ve Sbírce zákonu dne 12. 9. 2014. Řeší zejména situaci s nekvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kterým končí výjimka k 31. 12. 2014 (ředitelé škol mohou na nezbytně nutnou dobu uplatnit výjimku pro některého ze svých zaměstnanců, který nesplňuje podmínky kvalifikace nebo u zaměstnanců, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi, upustit od plnění odborné kvalifikace, návrh dále řeší tzv. rodilé mluvčí a další odborné pracovníky ve školství, mezi které patří umělci, trenéři, mistři odborného výcviku). Účinnost novely začíná 1.1.2015.

Text předpisu si můžete stáhnout zde

Připravili jsme pro Vás ke stažení úplné znění předpisu s vyznačením změn, text si můžete bezplatně stáhnout zde

V této sovislosti připravujeme 2 publikace, které by měly vyjít po zveřejnění novely zákona ve Sbírce zákonů (předpoklad říjen)

Poslední novela č. 198/2012 přinesla především změny v získávání odborné kvalifikace, jejichž cílem je zajištění větší prostupnosti mezi některými kategoriemi pedagogických pracovníků a navrhuje novou úpravu odborné kvalifikace pro ty kategorie pedagogických pracovníků, které dosud odbornou kvalifikaci upravenu neměly. Dále přináší novou úpravu přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah (tzv. přespočetných hodin) a zpřesňuje a doplňuje některá ustanovení týkající se akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V září loňského roku jedinou formální změnu v textu zákona přinesl zákona č. 333/2016 Sb., o výkonu ústavní výchovy, který v § 5 a §16 slova "školských zařízení pro preventivně výchovnou péči" nahradil slovy "středisek výchovné péče".

Platové předpisy

Dne 1.11.2014 vešlo v účinnost nařízení vlády č. 224/2014 Sb. Ve veřejných službách a správě se zvedly platové tabulky o 3,5%. U učitelů v platové tabulce č. 8. byly změny platových tarifů provedeny nerovnoměrně. MŠMT zde projevilo snahu napravit dřívější pokřivení stupnic platových tarifů. Došlo k úpravě zvláštního způsobu určení platového tarifu (u pedagogických pracovníků nebude možné používat tarify v rozpětí, obdobně u nepedagogických pracovníků od 6. platové třídy výše). Následovala další novela č. 303/2014 Sb., která vložila novou tabulku č. 3 pro pracovníky v sociálních službách, opět došlo k přečíslování platových tabulek z 1 - 8 (NV224/2014 Sb.) na 1 - 9 (NV 303/2014 Sb.), rovněž příloha má nové číslo 10. Změnily se částky v tabulkách č. 2, č. 3, č. 6, č. 8, které se týkají pracovníků v sociálních službách a zdravotníků. Pedagogičtí pracovníci mají nově tabulku č. 9 (pouze přečíslování – bez změny částek), úředníci tabulku č. 4.

Dne 15. září 2014 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 204/2014 Sb. která upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,... S platností od 1. 1. 2015 bude činit minimální mzda 9 200 Kč (55 Kč/ hod) . V této souvislosti došlo i k úpravě nejnižší úrovně zaručené mzdy - text nařízení vlády zde

Zákoník práce

Zákon 303/2013 Sb. vnesl do zákoníku práce nová ustanovení v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku práce

Novela zákoníku práce ze dne 16. května 2013 se týká zejména úpravy § 39, uvolnění možnosti tzv. "řetězení pracovních poměrů" Novela nabyla účinnosti 1. srpna 2013 - znění novely naleznete zde

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 4. 2012 přinesla celou řadu změn, která dotýká i pracovněprávních vztahů ve školách a školských zařízeních. Více se dočtete v naší rozsáhlé publikaci s celou řadou konkrétních doporučení a upozornění - Zákoník práce ve školské praxi, celý náklad byl rychle rozebrán, publikace je k dispozici v elektronické verzi (E_kniha).

Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

V souvislosti se zákoníkem práce byly novelizovány i další předpisy, které úzce souvisí s pracovně právními vztahy, to se týká zejména zákona o specifických zdravotních službách. Předpis byl upraven novelou č. 47/2013 Sb., která nabyla účinnosti den 1. dubna 2013. Novela přinesla konec přechodného období a změny zejména ve vysílání zaměstnanců na prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rovněž došlo ke změnám v termínech u vysílání zaměstnanců na preventivní lékařské prohlídky.

Školský zákon

Připravuje se novela školského zákona. Zákon schválil Senát ČR. Očekáváme zveřejnění ve Sbírce zákonů v květnu. Poslanci nepřijali ustanovení o registru pedagogických pracovníků. Výklad jednotlivých ustanovení naleznete v naší publikaci jejíž novelizované vydání připravuje na květen 2015 - Školský zákon s odborným výkladem.

Poslední významné novely byly provedeny zákonem č. 472/2011 Sb. a dále zákonem 370/2012 ze dne 24. října 2012 přinesly řadu podstatných změn a zejména poslední novela dále znovu upravila podmínky maturitních zkoušek. V zásadě lze říci že novela vypustila tři povinné předměty, povinnou část tvoří pouze předměty dva. Maturita má jednotnou úroveň zadání. Změny se týkají dále vzájemné úhrady neinvestičních výdajů za děti a žáky mezi obcemi a pravidel určení podílu obcí na financování školy se společným školským obvodem a školy zřizované svazkem obcí, a to v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní. Výklad jednotlivých ustanovení naleznete v naší publikaci jejíž novelizované vydání vyšlo v březnu 2013 - Školský zákon s odborným výkladem.

V roce 2014 jedinou formální změnu v textu zákona přinesl v červnu zákon 241/2013 o změně některých zákonů, který v § 137 školského zákona nahradil slova "Investiční fond" na "Fond investic".